Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
100%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1059/QĐ-NHNN công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Nghị định 23/2023/NĐ-CP thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm:

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. 

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023./.

<

Tin mới nhất

Ban hành Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường(22/08/2023 11:25 CH)

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa(09/06/2023 3:25 CH)

Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý(19/10/2022 10:28 SA)

Luật chưa bảo vệ, người dân ngần ngại với PPP(13/11/2019 11:15 SA)

Sửa đổi Luật Xây dựng: Những mục tiêu cải cách mạnh mẽ(12/11/2019 11:14 SA)

Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành(29/10/2019 11:12 SA)

VCCI đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi luật(18/10/2019 11:08 SA)

6 nhóm giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân(15/10/2019 11:07 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
225 người đã bình chọn
°
403 người đang online