Lực lượng vũ trang Như Thanh ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Đăng ngày 04 - 03 - 2024
100%

Sáng ngày 01/3/2024, lực lượng vũ trang huyện Như Thanh ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2024. Tham dự lễ ra quân có đồng chí Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Văn Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch MTTQ huyện; đồng chí Lê Văn Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí trong Đảng ủy, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí Chính trị viên và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 14 xã, thị trấn; các lực lượng tham gia huấn luyện, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Như Thanh và Trường Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện.

Tại buổi lễ, đồng chí Trung tá Lê Văn Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024. Theo đó, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 tập trung giáo dục, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh, đơn vị, địa phương năm 2024; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thống quân đội và đơn vị. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; Tổ chức huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy giáo dục chính trị làm cơ sở huấn luyện, chiến thuật là trung tâm huấn luyện cán bộ là then chốt; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, huấn luyện cho các lực lượng thành thạo phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, khắc phục sự cố về môi trường, chủ động phối hợp với các lực lượng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử trí kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện chiến đấu với thực hiện tốt các phong trào các cuộc vận động ở địa phương, như phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 79 ngày 22/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng về Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” trong toàn quân, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của địa phương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.

Ra quân huấn luyện nhằm quán triệt, triển khai làm tốt các nội dung công tác huấn luyện lực lượng vũ trang, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, theo các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng các cấp; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao; sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… Kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện chiến đấu với thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, như phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với yêu cầu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 75% trở lên khá giỏi;…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024, đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận lực lượng vũ trang huyện Như Thanh đã tổ chức triển khai thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh một cách nghiêm túc, đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt, như giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, diễn tập chỉ huy, tham mưu và diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ,… Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, các đơn vị địa phương trong huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

Quán triệt và chấp hành nghiêm Mệnh lệnh và kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện của cấp trên, nắm vững các quan điểm, nguyên tắc, phương châm trong huấn luyện. Tập trung ổn định tổ chức biên chế, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ các Trung đội dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ, không biên chế chồng chéo giữa lực lượng Dân quân với lực lượng Dự bị động viên và Công an viên. Phải đủ sức cơ động khi có tình huống xảy ra; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể địa phương. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống, không để phát sinh các điểm nóng, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, trước hết là chất lượng chính trị. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên có độ tin cậy cao. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện. Phải xác định nội dung còn yếu của năm 2023, những nội dung cần đột phá, để có định hướng tập trung. Huấn luyện phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, kết hợp làm công tác vận động quần chúng, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Chú ý đi sâu huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu; phương án phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cơ động lực lượng trong các tình huống, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản Nhà nước và Nhân dân. Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch huấn luyện, bảo đảm thời gian, quân số các đối tượng. Cán bộ chỉ đạo huấn luyện và trực tiếp huấn luyện phải thường xuyên bám nắm, sâu sát, kiểm tra uốn nắn kịp thời cho từng chiến sĩ. Khi kết thúc phải tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, thực chất, khách quan, tìm ra nguyên nhân tồn tại để có biện pháp khắc phục. Nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, nhất là về nhận thức chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật, thành thạo động tác cá nhân và hiệp đồng trong tổ, tiểu đội, phân đội, thuần thục trong tác chiến hiệp đồng chiến đấu, sát thực với điều kiện thực tế ở cơ sở, địa bàn; trong huấn luyện phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có thành tích trong huấn luyện, gắn việc nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với bảo đảm an toàn về con người và vũ khí, trang bị trong huấn luyện, cùng với các lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch chung của địa phương; các cấp, các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương phải luôn gắn trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, (cấp xã là đồng chí Bí thư Đảng ủy, kiêm Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, các đồng chí trưởng các đơn vị tự vệ. Chỉ đạo và quan tâm hơn nữa đối với nhiệm vụ huấn luyện; coi đây là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong rằng, trong năm 2024 cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang huyện nhà thực sự là lực lượng tin cậy, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn, thúc đẩy kinh tế phát triển, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối" gắn với phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Trải nghiệm du lịch Bến En dịp nghỉ lễ(24/04/2024 3:08 CH)

  Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo” ở Như Thanh(24/04/2024 2:56 CH)

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương...(24/04/2024 2:47 CH)

  Hội nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, các điều kiện đảm bảo đón và...(23/04/2024 4:53 CH)

  Huyện Như Thanh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng...(22/04/2024 8:05 SA)

  Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Xuân Khang.(22/04/2024 7:47 SA)

  Hội nghị triển khai các kế hoạch của Ban thường vụ huyện ủy thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị,...(19/04/2024 4:44 CH)

  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Phúc tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật”(19/04/2024 3:51 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  281 người đã bình chọn
  °
  1155 người đang online