Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện

100%

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2021

        

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
150 người đã bình chọn
132 người đang online