STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
1Lê Thị ThìnPCT HĐND3 851 2260912 395 679
2Lê NamPĐ ĐBQH3858 220
3Đào Ngọc NgọUV TTHĐ3722 2490913 293 151
4Lê Thị ÍchCVP3720 5070913 269 454
5Lê Ngọc ĐỉnhPCVP3751 9390913 390 326
6Trịnh Xuân SứcPCVP3722 2470983 468 595
7Nguyễn Hữu HoànPB VHXH3722 2460913 549 507
8Nguyễn Ngọc LiệuPB PC3722 2480913 293 648
9Lê Nhân ĐồngPB DT3858 2360913 356 758
10Đinh Ngọc ThuýTPCTĐBQH3854 5830915 909 139
11Nguyễn Anh TuấnTPCTHĐND3852 7410913 323 326
12Bùi Văn LưỡngTPTHTTHĐND3850 7780127 6677768
13Đỗ Đức DuyênTPHCTCQT3726 6670983 136 117
14Lê Văn CôngĐT ĐXe3850 9740983 584 378
15Văn thư3852 255
16Fax3 750 660
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
17Đinh Cẩm VânGiám đốc6661 0110913 310 306mailto:vandc.stc@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Anh KhuyếnPGĐ6661 0080168 8868 688mailto:khuyenna.stc@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Lương ThăngPGĐ6661 0090913 293 325mailto:thangnl.stc@thanhhoa.gov.vn
20Ngô Đình ChénPGĐ6661 0100903 225 893mailto:chennd.stc@thanhhoa.gov.vn
21Nguyễn Văn TứChánh Văn phòng6661 0010985 362 836mailto:tunv.stc@thanhhoa.gov.vn
22Mai Xuân VinhChánh Thanh tra6661 0220913 387 290mailto:vinhmx.stc@thanhhoa.gov.vn
23Nguyễn Anh TuấnTP QLNS6661 0120913 032 954mailto:tuanna.stc@thanhhoa.gov.vn
24Trần Văn NgọcTP TCHC6661 0160912 378 540mailto:ngoctv.stc@thanhhoa.gov.vn
25Lê Xuân NhânTP NV6251 1720913 373 674mailto:nhanlx.stc@thanhhoa.gov.vn
26Văn Xuân HùngTPQLCS6661 0190913 293 256mailto:hungvx.stc@thanhhoa.gov.vn
27Lê Ngọc HoàngTP ĐT6661 0140912 262 154mailto:hoangln.stc@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Thanh HảiPNSHX6661 0210912 035 039mailto:haint.stc@thanhhoa.gov.vn
29Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
30Lê Xuân ĐồngGiám đốc3853 4990912 035 338
31Phạm Thị HằngPGĐ3720 5300912 987 739
32Lê Văn HoaPGĐ3728 7680916 259 888
33Hoàng Tiến HiệnPGĐ3728 1880918 301 799
34Trần Văn HoàPGĐ3853 7760903 464 595
35Lê Văn NguồnCVP3858 3660912 276 590
36Lê Doãn LợiPVP3850 2250912 156 329
37Vũ Nguyên HoàngPVP3722 7040903 219 863
38Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
39Fax3850 236
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
40Nguyễn Văn TuấnGiám Đốc666 00990912 240 059
41Nguyễn Hữu NhẫnPGĐ666 004401698924165
42Lê Văn NamPGĐ666 00550904 041 006
43Doãn Văn PhúPGĐ666 00770913 225 659
44Mai TưPGĐ666 00880936 886 556
45Vũ Thái SơnPGĐ666 00660903 234 595
46Phạm Nguyên HồngCVP666 00220373 200 999
47Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
48Fax666 0001
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
49Lê Đình SơnPGĐ3753 5880912 916 454
50Lê Minh ThôngPGĐ3727 4120936 036 899
51Trần Văn ThanhPVP3754 9460904 282 599
52Lê Xuân MinhTPTCKT3754 9410915 973 689
53Nguyễn Viết HùngTPQLKH3754 9400912 395 970
54Đàm Bá QuangTPQLCN3725 4160912 162 857
55Lưu Đức ThọTPQLCN3728 2840904 241 216
56Nguyễn Văn HùngPPPTTLKH&CN3754 9420912 640 997
57Mai Nhữ ThắngTPQLKH3727 6300982 077 589
58Lê Văn TưCTT3754 9430912 240 275
59Nguyễn Kim AnhCCTCC TCĐLCL3725 5760913 293 393
60Lê Quang ChâuGĐTT NCM TV3950 6730912 276 130
61Trần Văn ThắngGĐTTTT ƯDCGKHCN3850 4870912 015 238
62Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
63Fax3853 513
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
64Nguyễn Đình XứngGiám Đốc3857 8820903 463 389
65Lê Duy TrinhPGĐ3852 4490912 812 707
66Lê Văn ĐốcPGĐ3722 4610913 293 958
67Lê Anh DũngPGĐ3851 3620913 091 478
68Mai Bá LuyếnPGĐ3851 2720972 158 888
69Lê Văn HiểnPGĐ3753 3520912 028 469
70Đỗ Thế HạnhPGĐ3724 7870982 436 607
71Trần Quang TrungPGĐ0913 293 466
72Lê Thế LongPGĐ3851 9780912 228 931
73Lê Thanh HảiPGĐ0912 276 589
74Lê Thị Minh NguyệtPVP3850 0240977 222 926
75Lê Thanh HoanPVP3724 0640912 506 499
76Phạm NguyênPVP3857 8840912 092 268
77Mai Thế SangPVP3725 7980913 240 761
78Ninh Viết TiếnTPKH3726 0640915 468 288
79Vũ Thị LýTPTCCB3850 1590912 464 138
80Hoàng Hồng PhượngTPTrTr3753 3530914 769 336
81Cao Thanh ThọTPNTTS3753 0530912 325 765
82Võ Sinh HuyTP ChN3753 3510914 349 468
83Lê Huy HoàngTPQLXD3853 3210912 162 651
84Nguyễn Trọng CươngCThTr3753 3540915 393 309
85Nguyễn Hữu ViễnCTCĐ3851 6000912 978 868
86Nguyễn Huy ThànhTrực ĐU3855 7860989 059 633
87Nguyễn Viết TháiTĐQHKS&TKNLN3721 6800912 071 939
88Tào Thanh SơnTĐQHKS&TKTL37572850949 100 640
89Phạm Công VănGĐBQLDATL3756 9330913 276 458
90Lê Đình TrangGĐBQLDATS3718 4760989 091 006
91Trần Văn LạcGĐBQLRPH ML8997 2410912 240 296
92Nguyễn Ngọc VănGĐBQLRPH NM3590 5310945 827 231
93Hoàng Hữu CátGĐBQLRPH SL3591 0110975 903 893
94Phạm Ngọc NamPGĐBQLRPH NX3556 21801633681336
95Mai Văn GhiPGĐBQLRPH ĐNSC3873 0490936 339 808
96Lê Bá ThoaGĐBQLRPH SĐ3554 1790936 675 778
97Phạm Tiến TaoGĐBQLRPH SCh3878 1470982 878 147
98Phạm Thị CànhGĐBQLRPH HTrg3836 8400912 395 142
99Lê Xuân ĐiệpGĐBQLRPH TKỳ8763 6060948 520 817
100Hà Như QuyếnGĐBQLRPH Sim8761 1720982 870 409
101Nguyễn Hữu ThườngGĐBQLRPH TGia3610 9690912 987 657
102Trịnh Quốc OaiPGĐBQLRPH ThTh3877 0330986 215 995
103Nguyễn Thành CôngGĐBQLRPH LgCh3874 0940982 714 689
104Lê Văn QuyếtGĐBQLCgcá LH2212 0550912 212 371
105Trần Đình ĐạoGĐBQLCgcá LBg3612 0710974 292 696
106Văn thư3851 118
107Fax3850 281
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
108Đỗ ThanhGiám Đốc3713 9990913 293 006mailto:dothanh.stttt@thanhhoa.gov.vn
109Lê Thế LữPGĐ3713 9890913 269 169mailto:lult.stttt@thanhhoa.gov.vn
110Trần Duy BìnhPGĐ3713 9960913 390 344mailto:binhtd.stttt@thanhhoa.gov.vn
111Hoàng Minh TườngPGĐ3718 4380912 314 177mailto:tuonghm.stttt@thanhhoa.gov.vn
112Trần Mạnh HùngCVP3713 9880913 387 369mailto:hungtm.stttt@thanhhoa.gov.vn
113Võ Thanh BìnhChánh Thanh tra3713 9940912 604 014mailto:binhvt.stttt@thanhhoa.gov.vn
114Đỗ KiênTP KHTC3713 9980919 935 558mailto:dokien.stttt@thanhhoa.gov.vn
115Đỗ Hữu QuyếtTP QLBCXB3718 4390915 394 999mailto:quyetdh@stttt.thanhhoa.gov.vn
116Nguyễn Anh TuấnTP QLCNTT3713 9920913 269 222mailto:tuanna.stttt@thanhhoa.gov.vn
117Đỗ Thị DiệpTP QLBC3713 9950378 643 535mailto:diepdt.stttt@thanhhoa.gov.vn
118Lữ Văn TâmPP QLVT3718 2580913 293 304mailto:tamlv.stttt@thanhhoa.gov.vn
119Đỗ Thanh BắcPGĐTT CNTT3718 2970989 481 111mailto:bacdt.stttt@thanhhoa.gov.vn
120Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
121Vũ Đình XinhGiám Đốc6256 1990912 281 567
122Bùi Huy HiềnPGĐ6256 1540912 085 211
123Hoàng Như ĐứcPGĐ6256 2150912 109 533
124Nguyễn Thị ThuỷPGĐ6256 2190912 086 396
125Lưu Trọng QuangPGĐ6256 1380912 084 034
126Trịnh Xuân BaCVP6256 1680912 769 724
127Nguyễn Thị TúPVP6256 1560982 080 574
128Nguyễn Văn BìnhPVP6256 2160949 013 173
129Hoàng Văn ThếTPQLĐĐ6256 1780912 276 960
130Lê Công LuTPĐĐBĐ6256 1660912 143 984
131Phạm Văn HùngTPCSĐĐ6256 2180912 275 404
132Phùng Đình ẢnhTPTNKS6256 1880913 003 770
133Phạm Viết LuânTPB, HĐ,KTTV6256 1690912 385 419
134Phạm Minh TuấnTPTNN6256 1960913 543 588
135Nguyễn Văn ThanhTPPC6256 2110913 311 479
136Nguyễn Duy ThếCTTra6256 1790912 384 016
137Nguyễn Quang TháiCCT CCBVMT6256 1490912 395 086
138Lương Xuân ToànGĐVP ĐKQSDĐ6256 2060912 035 988
139Trịnh Ngọc ThăngGĐTT QT&BVMT6256 1450912 046 141
140Bùi Quốc NghèĐoàn trưởng ĐMĐC3722 0860919 048 977
141Lê Tiến LựcĐoàn trưởng ĐĐĐ, BĐ&QH6256 1590912 035 456
142Lê Thanh BìnhGĐTT CNTT6256 2090988 252 163
143Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
144Dương KhánhGiám Đốc3757 5410913 032 154
145Bùi Đình SơnPGĐ3718 6240913 348 806
146Lê Chí ThiPGĐ3853 1730912 308 912
147Lê Hữu ViênPGĐ3721 0790913 276 472
148Nguyễn Danh LơiCVP3851 8070906 121 956
149Nguyễn Thị HảiTP XDVB3750 3940916 310 588
150Nguyễn Thị Hồng MinhPTPKTVB QPPL3718 7230934 367 642
151Nguyễn Đức ĐệTP PBGDPL3750 3930904 040 315
152Nguyễn Thị BiểnTP BTTP2240 2030915 020 577
153Lê Ngọc MinhTP HCTP3750 3920904 129 288
154Lương Tú BìnhCTTra3750 3970915 579 234
155Lê Văn ĐôngPGĐTT BĐGTS3859 4530912 867 776
156Nguyễn Thị HảiPGĐ TT TGPL3728 4130915 357 216
157Mai Trọng BạoTP CCsố 13739 1540904 116 997
158Bùi Văn ĐồngTP CCsố 23871 0550982 124 181
159Trịnh Tiến DũngTP CCsố 33753 8340912 267 841
160Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
161Ngô Văn TuấnGiám Đốc3859 9690937 119 999
162Lê Chương ThanhPGĐ3853 8730917 785 056
163Nguyễn Trọng ThoảCVP3751 6420912 163 449
164Nguyễn Mạnh ThuầnTPQH3712 3260903 279 189
165Nguyễn Minh HuânTP PTĐT0913 589 791
166Lê Duy HưngTPVLXD3718 4650903 476 009
167Nguyễn Văn HưngTPQL HĐXD3751 6460913 390 218
168Lương Thanh ThếTPKTXD3713 8420912 347 461
169Lê Ngọc QuânCThTr3713 8410912 395 646
170Đào Vũ ViệtTPQLHT KT đô thị3713 8430974 749 888
171Trịnh Tuấn ThànhTPQLNhà&TTBĐS0913 293 468
172Lê Ngọc ThanhTPQLDA CTXD3855 5640913 543 577
173Nguyễn Đình HồngGĐTT KĐCLXD3715 7910982 592 789
174Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
175Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
176Hoàng Sỹ BìnhGiám Đốc3853 1900912 383 789
177Nguyễn Ngọc ThànhPGĐ3850 0290912 189 012
178Trần Thị BíchPGĐ3853 1910913 293 241
179Đỗ Quang VinhPGĐ3853 1920913 390 309
180Phạm Văn PhượngPGĐ3729 9160904 520 639
181Lê Văn ThắngChánh VP3752 2150912 275 996
182Hoàng Hải BằngTP TCCB3851 9970915 679 870
183Đỗ Văn QuangTP KHTC3851 0020912 057 575
184Lê Hữu UyểnTP NVY3853 2400983 384 192
185Nguyễn Văn ViệtTP QLD3851 0010913 293 962
186Nguyễn Bá HoạchTPHN YDTN3856 5790912 721 352
187Nguyễn Đình HạnhCTTra3851 9960904 102 727
188Mai Gia BìnhCTCĐ3851 0040912 275 448
189Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
190Fax3885 603
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
191Trần HoàTrưởng Ban0913 293 167
192Nguyễn Tiến DũngPTB0913 300 635
193Lê Thanh HàPTB0913 250 345
194Hoàng Bá BộPTB0915 521 945
195Bùi Huy HùngPTB0903 435 089
196Trần Chí ThanhCVP0913 043 757
197Lê Ngọc LuậnPVP0947 114 468
198Nguyễn Văn ThànhPVP0987 965 689
199Hoàng Văn CườngTP KHTC0913 293 928
200Nguyễn Minh HoàngTP QLXD0912 030 343
201Trịnh Gia BìnhTP QLTN0912 601 937
202Lê TuânTPQLDN &LĐ0988 595 969
203Phạm Nhật TânTP QLQH0913 293 708
204Lê Công MinhTP QLTM &XNK0983 617 234
205Lê Tiến DũngTP XTĐT0982 241 789
206Lê Như NamGĐ BQL DAKCHT0985 064 568
207La Viết QuyềnTP ĐD tại TPTH0903 289 787
208Lê Minh NgọcTPDKCN Bỉm Sơn0912 275 469
209Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
210Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
211Đào Trọng QuyChủ tịch3712 2170903 474 089
212Nguyễn Tư KhánhPCT3852 7910912 085 419
213Lê Đức CôngPCT3724 6880913 293 035
214Nguyễn Quang HảiPCT3756 4660912 395 676
215Nguyễn Văn HuynhPCT HĐND3852 7290912 133 528
216Nguyễn Thị NhungPBKT HĐND3712 8300912 603 480
217Lê Anh TuấnCVP3915 2890913 373 729
218Vũ Bá MinhPVP3859 2620913 352 100
219Nguyễn Văn NgọcPVP8656 7140903 291 764
220Nguyễn Anh TuấnPVP3852 7890904 246 677
221Nguyễn Việt HùngPVP3718 2860913 293 329
222Lê Văn ToánTPQLĐT3753 4920913 293 255
223Nguyễn Trọng ThụTPTCKH3853 3930913 313 549
224Lê Xuân VinhTPKT3710 5130913 373 611
225Lê Thanh ThảoCTT3752 0550904 417 456
226Hà Huy TâmTPVHTT0913 310 286
227Đinh Thị Kim TúPPTK3856 1530904 419 974
228Lê Văn HùngTPYT3710 5110912 275 099
229Hoàng Xuân HươngTPNV3752 0530904 266 185
230Đỗ Thị BảyTPLĐ0913 014 136
231Đỗ Huy TiếpTPTNMT3711 0170913 582 262
232Lê Chí QuyềnTPTP3759 4260912 097 429
233Nguyễn Ngọc DũngTPGD3858 9310983 747 668
234Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
235Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
236Lê Văn DũngChủ tịch3824 2060913 269 115
237Tống Thanh BìnhPCT3824 2920912 084 260
238Mai Đình LâmPCT3824 2810912 143 222
239Phạm Ngọc CẩnPCT HĐND3824 2080915 679 623
240Dương Thị ThuậnUVTT HĐND3824 3500914 821 355
241Mai Thế TrịCVP3824 2050123 9832 038
242Vũ Thị Ngọc LanPVP3825 8080917 783 799
243Đặng Trường ThọTP NV3824 9400912 134 851
244Nguyễn Thị DungCTTra3824 3620914 825 035
245Trịnh Thế NamTP LĐ3825 4630912 605 752
246Trần Đức HậuTP VH3824 9410168 8378 936
247Đỗ Đức ThẩmTP TP3825 0180942 761 927
248Trần Thị HiềnTĐài TT3824 9430983 175 203
249Trịnh Quốc ĐạtCCT TKê3824 4660902 067 068
250Lê Văn ĐứcTP KT3824 9390915 244 216
251Lê Hồng SơnTP YT3824 9450123 6944 575
252Vũ Văn MỳTP GD3824 8780949 126 282
253Vũ Thị ƯớcPP TC3824 8120168 8758 059
254Lê Trọng GiápPP TC3824 8120919 591 035
255Thịnh Văn PhongTP TN3825 9790917 750 179
256Lê Thị HằngGĐ TTDS3825 0240982 772 120
257Lê Viết LongPCT HCTĐ3824 9450123 2201 219
258Phạm Văn VụGĐ BQLDA3824 9440912 142 346
259Phan Sỹ TiếnPP QLĐT3824 9340373 509 763
260Mai Quang BínhGĐVPĐKSDđất3217 6660912 605 033
261Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
262Fax3825 355
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
263Nguyễn Minh ChâuPGĐ0912113478