Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
67/TB-UBND 26/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh năm 2019
68/TB-UBND 26/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh năm 2019
69TB-UBND 25/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh năm 2019
70/TB-UBND 25/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh năm 2019
71TB-UBND 25/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh năm 2019
27/TB-HĐTD 24/05/2019 Thông báo thời gian, nội dung phỏng vấn xét tuyển lao động vào làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh
180/PGDĐT 17/05/2019 V/v hướng dẫn thực hiện nghỉ hè năm 2019 đối với học sinh tiểu học
1571/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh
1567/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh
03/TB-BQLDA 18/04/2019 Thông báo kết quả thu hồ sơ các thí sinh dự xét tuyển lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh
01/TB-BQLDA 28/03/2019 Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh
01/KH-BQLDA 28/03/2019 Kế hoạch tuyển dụng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh
45/KH-UBND 01/03/2019 Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng năm 2019
44/PA-BCĐ 01/03/2019 PHƯƠNG ÁN TÁC CHIẾN CHỮA CHÁY RỪNG THEO PHƯƠNG CHÂM BỐN TẠI CHỖ
19/TB-UBND 01/03/2019 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THỊT CÔNG NGHỆ CAO TẠI MẬU LÂM, HUYỆN NHƯ THANH
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
113 người đã bình chọn
1000 người đang online