Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/CĐ-UBND 23/07/2021 Công điện về việc tập trung ứng phó với mưa, lũ và Áp thấp nhiệt đới
1807/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với ông Bùi Sỹ Huy
1806/QĐ-UBND 23/07/2021 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão công trình: Hồ Hố Chu xã Cán Khê, huyện Như Thanh năm 2021
1805/QĐ-UBND 23/07/2021 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão công trình: Hồ Rọc Ang, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh năm 2021
1803/QĐ-UBND 23/07/2021 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão công trình: Hồ Khe Dài xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh năm 2021
342/BC-UBND 23/07/2021 BÁO CÁO Kết quả công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Như Thanh 6 tháng đầu năm 2021
1786/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với ông Quách Văn Kiên
1785/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với Quách Văn Bình, Trương Văn Dụng
1784/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với trẻ dưới 15 tuổi (Lê Quang Đại)
1782/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc kết thúc thời gian áp dụng các biện pháp cách ly đối với: Cù Huy Long, Nguyễn Mỹ Linh, Hà Văn Bông, Quách Văn Mai
1781/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đối với 09 người trở về từ điểm dịch nghi nhiễm Covid-19
1378/UBND-YT 21/07/2021 V/v giao tham mưu triển khai thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1371/UBND-NN 20/07/2021 Công văn về việc rà soát, xác nhận khu vực không được phép chăn nuôi.
1372/UBND-KTHT 20/07/2021 Về việc hoàn thiện công tác cập nhật dữ liệu cầu phục vụ xác minh chỉ số giải ngân DLIs.2 (đợt 5) dự án LRAMP.
1375/UBND-NN 20/07/2021 Công văn Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
1 2 3 4 5 6