Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
87/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo công khai, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Như Thanh
07/CĐ-UBND 29/08/2019 Công điện khẩn về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số 4
06/CĐ-UBND 28/08/2019 Công điện khẩn về việc ứng phó với mưa, bão số 4
81/TB-UBND 22/08/2019 THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
67/TB-UBND 26/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh năm 2019
68/TB-UBND 26/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh năm 2019
69TB-UBND 25/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh năm 2019
70/TB-UBND 25/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh năm 2019
71TB-UBND 25/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh năm 2019
54/2019/ND-CP 19/06/2019 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
27/TB-HĐTD 24/05/2019 Thông báo thời gian, nội dung phỏng vấn xét tuyển lao động vào làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh
180/PGDĐT 17/05/2019 V/v hướng dẫn thực hiện nghỉ hè năm 2019 đối với học sinh tiểu học
1571/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh
1567/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh
03/TB-BQLDA 18/04/2019 Thông báo kết quả thu hồ sơ các thí sinh dự xét tuyển lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
114 người đã bình chọn
202 người đang online