Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2566/UBND-NV
Ngày ban hành 02/12/2021
Trích yếu V/v báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm -tieu-KT-XH.xlsx
-huyen-bao-cao-tong-ket-cum-thi-dua(02.12.2021_08h18p17)_signed.pdf