Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2563/UBND-NN
Ngày ban hành 01/12/2021
Trích yếu V/v báo cáo kết quả nghiệm thu diện tích trồng ngô Đông năm 2021-2022.
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm -2021_signed_huyenhv.nhuthanh_30-11-2021-18-45-14(01.12.2021_08h36p16)_signed.pdf