Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2562/UBND-TCKH
Ngày ban hành 01/12/2021
Trích yếu V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 trên địa bàn.
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm ien-NQ-so-02-12-thang-nam-2021(01.12.2021_08h32p53)_signed.pdf