Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 133/UBND-NV
Ngày ban hành 20/01/2022
Trích yếu V/v chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của huyện năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm cua-UBND-tinh.pdf
ng-cham-diem.docx
EN-MUC-TIEU-PHAT-TRIEN-KINH-TE-tinh-phe-duyet.docx
enktxhnam2021.docx
em-danh-gia-muc-do-cua-UBND-huyen_thanhntnhuthanh-20-01-2022_07h20p33(20.01.2022_08h11p53)_signed.pdf