Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 899/UBND-NN
Ngày ban hành 19/04/2022
Trích yếu Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đến hết năm 2021 trên địa bàn huyện Như Thanh.
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 76491-15187710(19.04.2022_10h48p37)_signed.pdf