Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 68/GM-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Trích yếu Giấy mời Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp huyện Như Thanh, giai đoạn 2019 -2021, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch tổ chức hội thảo “Giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp huyện Như Thanh năm 2022”.
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Giấy mời
Tài liệu đính kèm 56966-45949480.docx
56966-46987463.doc
56951-27452847_sondhnhuthanh-19-04-2022_09h23p53(19.04.2022_09h31p11)_signed.pdf