Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 47/TB-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Trích yếu Thông báo Kết luận HN ký cam kết thực hiện các nội dung liên GPMB và đồn điền đổi thửa năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 07322-59267890_sondhnhuthanh-20-04-2022_18h19p19(21.04.2022_10h26p46)_signed.pdf