Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Các báo cáo WB
Ngày ban hành 12/10/2020
Trích yếu Các báo cáo chính sách an toàn gồm: Khung chính sách tái định cư, Khung chính sách dân tộc thiểu số, Khung Quản lý môi trường; báo cáo đánh giá xã hội (SA), Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA), Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Báo cáo kết hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) giai đoạn 2, Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa - dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) do ngân hàng thế giới tài trợ
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Lĩnh vực Nông Nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
150 người đã bình chọn
460 người đang online