Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 321/UBND-NN
Ngày ban hành 02/03/2021
Trích yếu Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn huyện.
Cơ quan ban hành UBND Huyện
Lĩnh vực Nông Nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống