Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 19/KH-UBND
Ngày ban hành 21/01/2021
Trích yếu KẾ HOẠCH Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021 - 2022
Cơ quan ban hành UBND Huyện
Lĩnh vực Văn hóa & Thông tin
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống