Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 62/QĐ-UBBC
Ngày ban hành 28/05/2021
Trích yếu Quyết định Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Lĩnh vực Nội Vụ
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống