Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 35/PA-HGPMB
Ngày ban hành 04/06/2023
Trích yếu PHƯƠNG ÁN Điều chỉnh Phương án số 32/PA-BTHTGPMB ngày 25/5/2023 của Hội đồng BTHTGPMB về việc bồi thường, hỗ trợ và dự toán chi tiết giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện Dự án: Khu dân cư mới Thung Ổi, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa (Bổ sung)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm 62361-45700250.pdf
35822-12241668.pdf
62283-16493224_signed_huyenhv.nhuthanh_03-06-2023-10-27-50(04.06.2023_10h02p35)_signed.pdf
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
215 người đã bình chọn
872 người đang online