Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1777/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Trích yếu Quyết định Quyết định Phê duyệt Phương án làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống