Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1805/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2021
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão công trình: Hồ Rọc Ang, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm gned_huyenhv.nhuthanh_22-07-2021-15-25-40(23.07.2021_08h11p20)_signed.pdf