Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 342/BC-UBND
Ngày ban hành 23/07/2021
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Như Thanh 6 tháng đầu năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm gom-rac-thai-nguy-hai-2021.-huyen-Nhu-Thanh(23.07.2021_07h50p45)_signed.pdf