Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1827/UBND-TCKH
Ngày ban hành 08/09/2021
Trích yếu V/v khảo sát, đánh giá thực trạng chính sách quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG.
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm ar
inhdtnhuthanh-07-09-2021_16h02p48(08.09.2021_11h06p44)_signed.pdf