Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2114/UBND-VP
Ngày ban hành 11/10/2021
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm -Dang-bo-tinh-ve-ATTP.pdf
t-luan-so-624-cua-BCH-DB-tinh-ve-ATTP(11.10.2021_07h51p16)_signed.pdf