Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2187/UBND-NV
Ngày ban hành 19/10/2021
Trích yếu Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2021-2026”
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm anhntnhuthanh-18-10-2021_17h06p36.doc
p-y-ban-du-thao-de-an-_hoalnnhuthanh-19-10-2021_10h42p47(19.10.2021_13h56p53)_signed.pdf
T LƯỢNG CB, CC, KHÔNG CHUYÊN TRÁCH.xls
bồi dưỡng.xlsx
.xls