Hướng dẫn đăng Ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia bằng điện thoại đi động.

Hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính đều được thực hiện trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Do vậy mỗi người đều cần có một tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia để có thể thực hiện các thủ tục hành chính mình cần.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
651 người đang online