LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi 03/03/2023 Chi tiết
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
249 người đã bình chọn
°
2486 người đang online