Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt QI/2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Thời gian: 18/32019

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
202 người đã bình chọn
664 người đang online