Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt QI/2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Thời gian: 18/32019

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
2211 người đang online