Như Thanh tổ chức đối thoại với Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội

Với tinh thần trọng dân, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh đã thực hiện có hiệu quả việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua đối thoại, đã kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân. Từ đó, giúp “Đảng gần dân, dân tin Đảng” và nhân lên sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Như Thanh tổ chức đối thoại với Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hộiMột buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân (tháng 12-2022).

Ghi nhận tại buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân (diễn ra vào đầu tháng 12-2022) cho thấy, đây thực sự là một diễn đàn dân chủ. Tại buổi đối thoại, người dân đã phát biểu thẳng thắn về những vấn đề đang bức xúc, lo lắng, liên quan đến lợi ích chính đáng của mình, như: giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai, chế độ, chính sách... Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo huyện Như Thanh đã lắng nghe, tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đồng thời, làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại nhiều vấn đề được Nhân dân quan tâm. Những nội dung chưa được trả lời, lãnh đạo huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn trả lời bằng văn bản cụ thể trên từng lĩnh vực, qua đó kịp thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Những năm gần đây, việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân đã không còn xa lạ. Thực tế cho thấy, đối thoại tiếp xúc trực tiếp là cách vận động quần chúng linh hoạt, hiệu quả nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ phía người dân đối với các chủ trương lớn của địa phương. Các hội nghị đối thoại với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể để cùng tuyên truyền, giải thích giúp người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiều vấn đề tại địa phương. Trước khi tổ chức đối thoại, các cấp ủy đã chỉ đạo MTTQ phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến, phản ánh của Nhân dân theo các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, người đứng đầu cấp ủy đã phân công các cơ quan chức năng có liên quan chuẩn bị báo cáo, giải trình tại buổi đối thoại với Nhân dân. Hội nghị đối thoại quán triệt mục đích, yêu cầu, nội quy, bảo đảm ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu. Chủ trì hội nghị đánh giá khái quát những vấn đề bức xúc mà Nhân dân quan tâm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, cho biết: Việc tổ chức đối thoại với Nhân dân, một mặt nắm được những suy nghĩ, nhận thức của người dân đối với các quyết sách của chính quyền; kịp thời giải quyết những bức xúc trong Nhân dân, ngăn ngừa những tư tưởng lệch lạc và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương. Mặt khác, tiếp nhận sự phản hồi của Nhân dân về tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt, đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm hay các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, các chương trình, dự án lớn đòi hỏi cán bộ làm công tác dân vận phải bám việc, bám dân, kiên trì thuyết phục, giải thích đến nơi, đến chốn mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giải quyết thấu tình đạt lý mọi kiến nghị chính đáng của người dân, quan tâm đến các đối tượng khó khăn... Nhưng quan trọng nhất vẫn là không né tránh, sẵn sàng đối thoại với người dân trong mọi trường hợp để tìm tiếng nói chung.

Để thực hiện tốt hơn công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân ngay từ cơ sở, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Như Thanh tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò, sự chủ động, tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của mọi người dân trong công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Cùng với đó, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và cầu thị. Đặc biệt, huyện Như Thanh sẽ nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động đối thoại ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Xuân Linh theo THO