Cách thức sử dụng cờ Đảng khi tổ chức Đại hội Đảng, kết nạp đảng viên mới

Ban Bí thư ban hành Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng kỳ) và việc sử dụng cờ Đảng, trong đó quy định cách thức sử dụng cờ Đảng khi tổ chức các hoạt động và sinh hoạt của Đảng.

Cụ thể, đối với Đại hội Đảng, lễ trao tặng huy hiệu đảng, lễ kết nạp đảng viên mới, việc treo cờ Đảng thực hiện như sau:

Hội trường, phòng họp: Vị trí, khoảng cách giữa cờ Đảng, cờ Tổ quốc với khẩu hiệu "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM" nhìn tổng thể phải cân đối, hài hòa với không gian của lễ đài. (1)

Cụ thể, cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên trái lễ đài (nhìn từ dưới lên). Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bên dưới phía dưới cờ Đảng và cờ Tổ quốc, nhìn cân đối, hài hòa với không gian. (2)

Đỉnh của lưỡi liềm của cờ Đảng ngang bằng với đỉnh cánh trên ngôi sao vàng của cờ Tổ quốc. (3)

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí theo tư thế đang bay, bảo đảm hài hòa với tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian lễ đài. Trường hợp trang trí theo hình thức cờ xếp thì sử dụng một trong các hình thức sau: Cờ xếp dọc, cờ xếp chéo đơn, cờ xếp chéo đôi hoặc hình thức khác sao cho phù hợp, trang trọng, tính thẩm mỹ cao. (4)

Phía trên tiêu đề buổi lễ phải treo ảnh Lãnh tụ Các Mác và V.I.Lênin (Các Mác bên trái, V.I.Lênin bên phải nhìn từ ngoài vào) ở vị trí trang trọng, cân đối với bố cục chung.

Cách thức sử dụng cờ Đảng khi tổ chức các hội nghị của Đảng

Khi tổ chức các hội nghị của Đảng; lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày thành lập các tổ chức đảng; lễ công bố quyết định đối với tổ chức đảng, đảng viên và các sinh hoạt khác của Đảng, việc treo cờ Đảng thực hiện theo quy định tại (1), (2), (3), (4) nêu trên trong thời gian tổ chức các hoạt động. 

Tiêu đề của buổi lễ đặt ở vị trí phù hợp với bố cục của phông nền hội trường, phòng họp.

Xuân Linh