Đảng bộ xã Xuân Thái, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25/5/2025 Đảng bộ xã Xuân Thái, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Huyện uỷ viên phụ trách Đảng bộ xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Bí thư, phó Bí thư, Chi uỷ viên các chi bộ xã về dự.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid - 19, với những khó khăn, thách thức như vậy nhưng, trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới và  Phát triển” trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội,  đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đến nay, Đảng bộ xã Xuân Thái đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII đã đề ra. Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ, ước đến cuối năm 2023 có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội; 3/26 chỉ tiêu đạt trên 50% Nghị Quyết; có 1/16 chỉ tiêu đạt dưới 50%.  Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2023 đạt 14,5%. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 97 tỷ đồng, tỷ lệ hàng năm  đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt đến cuối năm 2023 đạt 50 triệu đồng đạt 107,5% so với Nghị quyết; Hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố tăng cường, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM. Hơn 2 năm làm mới trên 6km, xây dựng 4 nhà văn hóa; nhân dân sửa chữa 131 nhà, tổng giá trị huy động trong giai đoạn 2021-2023 gần 45 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 6,5 tỷ đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 5 thôn đạt chuẩn NTM,  nâng tổng số thôn đạt chuẩn lên 7/10 xã. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường; hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể có nhiều đổi mới.

Trên cơ sở đánh giá, ước thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đến hết năm 2023, Đảng bộ xã Xuân Thái đề ra mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; quản lý điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, đoàn kết kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; khắc phục khó khăn chỉ ra tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng xã Xuân Thái về đích NTM vào năm 2024

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Việc triển khai và tổ chức thực hiện NQ chưa thật sự hiệu quả, có lúc chưa kịp thời. Thiếu những giải pháp sáng tạo mang tính đột phá, vì vậy tốc độ chuyển dịch kinh tế tương đối chậm, chưa thấy rõ vị trí vai trò của xã miền núi, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế sẵn có ở địa phương. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng còn hạn chế, sức chiến đấu của các chi bộ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội. Chương trình xây dựng NTM từ xã đến các thôn thực hiện chưa hiệu quả, chất lượng không cao. Đặc biệt công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu. Một bộ phận người dân còn có tính trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, nên hiệu quả và chất lượng công việc chưa cao. Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy viên chưa thực sự rõ nét, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị được phân công thiếu quyết liệt.

Trên cơ sở kết quả của nửa nhiệm kỳ hội nghị đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của cả nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê văn Cường, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ Chức Huyện uỷ ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ xã Xuân Thái đạt được trong giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ xã cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình thực tế để từ đó có những giải pháp, kế hoạch cụ thể, thiết thực, tập trung cao hoàn thành các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu chưa đạt. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt hơn nữa tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, thống kê và chỉ rõ những nguyên nhân, những tồn tại hạn chế để từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích.Tiếp tục huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến năm 2024 xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh thực hiện tốt quy chế làm việc của tập thể BTV; BCH Đảng uỷ và khối đại đoàn kết; dân chủ; thống nhất cao trong cấp uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xã nhà tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên Ban thường Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết; thống nhất cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn Đảng bộ xã Xuân Thái sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

 

Tin và ảnh: Lê Thi