Xã Hải Long Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập xã Hải Long, (01/6/1988-01/6/2023)

Chiều ngày 01/6/2023, xã Hải Long tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập xã (01/6/1988-01/6/2023).

Về dự có đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên Lãnh đạo xã Hải Long qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cán bộ công chức xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trong xã.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hải Long đã báo cáo ôn lại quá trình 35 năm xây dựng và phát triển của xã. Theo đó, cách đây 35 năm vào ngày 01/6/1988 xã Hải Long được thành lập theo Nghị định số 19/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở chia tách từ xã Hải Vân. Khi chia tách xã Hải long có tổng diện tích tự nhiên hơn 2.164ha, có 6 Hợp tác xã; dân số 2.645 nhân khẩu, với 6 dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Thổ. Khmer, Êđê. Đến nay, Hải Long có 9 thôn, với 1.115 hộ, 4.627 khẩu. Nhân dân các dân tộc trong xã sống đan xen với nhau, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, kế thừa và phát huy những giá trị to lớn đã được hun đúc bằng mồ hôi, xương máu và trí tuệ của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xã Hải Long từng bước xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên chính mảnh đất của quê hương.

Nhớ lại những năm đầu mới thành lập, Hải long gặp vô vàn khó khăn thách thức: Đảng ủy, chính quyền xã phải nhờ nhà dân để làm việc; là xã miền núi có điểm xuất phát thấp; đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn bản còn thiếu và hạn chế cả về số lượng, trình độ năng lực; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, nhất là giao thông. Tại thời điểm xã mới thành lập, trong bối cảnh đất nước ta đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, đối với địa phương mới được thành lập lại càng thêm muôn vàn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn rất cao (48,5% theo tiêu chí cũ). Kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối trong cơ cấu kinh tế 91,6%, là xã Nông nghiệp nhưng sản lượng lương thực hàng năm cũng mới chỉ đạt trên 430 tấn. Nền kinh tế chủ yếu là tự cung, tự cấp, kém phát triển. Một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động nông thôn thiếu việc làm nghiêm trọng phải đi kiếm việc làm khắp nơi trong và ngoài nước. Thực hiện Nghị định số 72-NĐ/CP ngày 18/11/1996 của Chính phủ, huyện Như Thanh được chia tách từ huyện Như Xuân về đứng chân trên địa bàn xã, đây là vận hội cho Hải Long phát triển trong điều kiện thuận lợi mới. Xã Hải Long đã nhường công sở của xã cho huyện làm việc, một lần nữa Đảng ủy, chính quyền xã Hải Long lại nhờ nhà dân để làm việc, chờ xây dựng công sở mới. Thực hiện Nghị định số 44-NĐ/CP tháng 4 năm 2002 của Chính Phủ, năm 2002 thị trấn Bến Sung được thành lập trên cơ sở 3 thôn là Hải Tiến, Hải Ninh và Vĩnh Long của xã Hải Long và 3 thôn của xã Hải Vân; có trên ½ cán bộ chủ chốt, công chức xã Hải Long chuyển về đơn vị hành chính mới, gây không ít khó khăn về công tác cán bộ sau 14 năm xã được thành lập. 

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Long tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện các chương trình kinh tế lớn, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, tập trung khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động để nhanh chóng đẩy lùi nạn thiếu đói trong mùa giáp hạt. Nhờ vậy, trong những năm của thập kỷ 90 hoạt động sản xuất trên địa bàn xã từng bước mang lại hiệu quả; năng suất và sản lượng nông nghiệp đều tăng, chăn nuôi phát triển mạnh; phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc phát triển đều khắp; hệ thống điện, đường, trường, trạm hình thành và hoàn thiện; đời sống nhân dân từng bước đi lên; cơ cấu kinh tế chuyển dần theo chiều hướng tích cực. Bức tranh kinh tế - xã hội của xã Hải Long dần hồi phục và khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bước đầu đã xây dựng được một số cơ sở kinh tế - xã hội phục vụ cho sự nghiệp đổi mới trong thời gian tiếp theo. Nếu như tổng giá trị sản xuất năm 1988 chỉ đạt 87,5 triệu đồng, đến 2022 đạt 291,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 1988 mới đạt 32.000 đồng, đến năm 2022 đạt trên 63 triệu đồng/người/năm. Những thành tựu quan trọng nhất mà xã Hải Long đã đạt được trong 35 năm qua là sự thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng Nông - Lâm nghiệp từ 91,6% năm 1988 xuống còn 27,5%; tăng tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng từ 0,5%  tăng lên 35,5%; Thương mại - Dịch vụ từ 1,9%/năm 1988 tăng lên 37% năm 2022. Ngành nông nghiệp có bước tiến bộ vượt bậc do áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điển hình là cấy lúa hàng rộng hàng hẹp, bón phân viên dúi sâu, thực hiện đổi điền dồn thửa, đưa máy cấy, máy cày, máy gặt đập liên hợp vào sản xuất nên năng suất, sản lượng cây lúa nước tăng nhanh, từ 21,3 tạ/ha năm 1988 lên 57,6 tạ/ha năm 2022, sản lượng lương thực tăng từ 430 tấn năm 1988, lên trên 820 tấn vào năm 2022. Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng hình thành các vùng cây chuyên canh, tập trung cây sắn, cây keo và đang hình thành vùng trồng cây cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.  

Xác định được ý nghĩa, sự cần thiết của Chương trình xây dựng NTM, cấp uỷ, chính quyền xã Hải Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kết hợp sự sáng tạo huy động tổng hợp mọi nguồn lực, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả rất quan trọng, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi thay, các công trình kinh tế, xã hội được triển khai xây dựng đồng bộ, đã huy động được một khối lượng lớn nguồn lực trong nhân dân, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đời sống tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững. Từ năm 2012 đến nay xã đã huy động 515,5 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn lực của nhân dân tự nguyện đóng góp trên 75%. Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” đã đi sâu vào đời sống, tạo sức lan tỏa và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, trong đó điển hình là phong trào hiến đất đai, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; Nhân dân trong xã Hải Long đã hiến trên 2ha đất để xây dựng nông thôn mới; với sự cố gắng đó, xã Hải Long có 9 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới; tháng 11 năm 2016 xã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới; tháng 12 năm 2020 được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đến đầu năm 2023 có 7/9 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, hiện nay xã đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, tính đến tháng 5 năm 2023 xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng cao, theo bộ tiêu chí mới; 

Đi đôi với phát triển kinh tế, trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn xã Hải Long có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được xã đặc biệt quan tâm, quy mô trường lớp ngày càng mở rộng và đạt chuẩn. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả thiết thực, các thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến thôn được nâng cấp, mở rộng; phong trào thể dục, thể thao quần chúng được duy trì, phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả.

Với những kết quả và thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân xã Hải Long đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ trong phong trào thi đua.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển về mọi mặt của thị trấn, đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền xã Hải Long tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của xã, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra những đột phá và sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã Hải Long đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Long đạt được trong 35 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Hải Long sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sáng tạo sớm đưa xã trở thành một trong những địa phương phát triển nhất của huyện, trở thành xã kiểu mẫu đầu tiên của huyện trong năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hải Long phát động các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm đoàn kết, tranh thủ tối đa các thời cơ, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế xã phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Hải Long sớm trở thành xã kiểu mẫu.

Lê Thi