Ra mắt mô hình Khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" năm 2023.

Sáng ngày 07/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Như Thanh, tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" năm 2023 tại thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh. Dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá; đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban phong trào Uỷ ban MTTQ Tỉnh; đồng chí Lê Văn Quang, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể xã Phú Nhuận và gần 200 hội viên thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận.

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận đã được nghe đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng và hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; đồng chí Chủ tịch MTTQ xã Phú Nhuận công bố quyết định thành lập Ban điều hành Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; đồng chí Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Thanh Sơn thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” năm 2023.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban phong trào Uỷ ban MTTQ Tỉnh triển khai nội dung tại hội nghị.

Mô hình khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo ra cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự được bảo đảm; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của từng vùng, miền; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân góp phần xây dựng thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao quyết định cho Ban điều hành mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” thôn Thanh Sơn xã Phú Nhuận gồm 10 thành viên. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Việc Uỷ ban MTTQ tỉnh triển khai làm điểm mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh - trật tự được bảo đảm; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Tin và ảnh: Quốc Thịnh