Hội nghị góp ý Đề án đặt tên đường, phố trên địa thị trấn Bến Sung

Sáng 08/6/2023, đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị góp ý về đặt tên đường, phố trên thị trấn Bến Sung.

Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Tâm, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện: các thành viên BCĐ Đề án đặt tên đường, phố trên địa thị trấn Bến Sung. Hội đồng tư vấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Dự thảo Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bến Sung. Theo Đề án, thị trấn Bến Sung có tổng số 36 tuyến đường, phố đề nghị được đặt tên, trong đó 8 đường và 28 tuyến phố. Theo đó các tuyến đường, phố sẽ được đặt tên theo đặt tên theo danh nhân xuất sắc, nhân vật lịch sử, nhân vật anh hùng lực lượng vũ trang… trong phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống quân xâm lược.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên sự cần thiết, những căn cứ pháp lý, nguyên tắc của việc đặt tên, đổi tên đường, phố. Đặc biệt, các ý kiến tập trung vào phân tích, làm rõ việc đặt tên, đổi tên đường, phố; vị trí và ý nghĩa tên đường, tên phố được đặt, sơ đồ đường, phố phải rõ ràng, cụ thể và phù hợp… qua đó khẳng định tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa dân tộc, tôn vinh các danh nhân văn hóa và cách mạng tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cho các thế hệ người dân.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Bến Sung, Hội đồng tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh hồ sơ đặt tên đường sớm nhất gửi UBND huyện để trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, trước khi trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Bến Sung.

Lê Thi