TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC VỀ VỆ SINH ATTP, TRỒNG TRỌT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Sáng 15/9/2023, tại xã Phú Nhuận UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBMTTQ huyện Như Thanh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền kiến thức về vệ sinh ATTP, trồng trọt, bảo vệ môi trường cho khu dân cư tham gia xây dựng mô hình “ Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn” cho hơn 160 học viên là người dân thôn Thanh Sơn xã Phú Nhuận. Dự hội nghị có đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa; đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và lãnh đạo xã Phú Nhuận.

Trong những năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận; qua đó, các nội dung Cuộc vận đồng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” đã được cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực ở cộng đồng dân cư, gắn với xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản về An toàn thực phẩm; khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông; mô hình “mỗi xã một sản phẩm”; đặc biệt, giai đoạn 2019 - 2021 MTTQ tỉnh chủ trì xây dựng trên 200 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm ở cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng 495 xã, thị trấn; 303 chợ an toàn thực phẩm.

Tại buổi tập huấn cá nhân nông dân thôn Thanh Sơn đã được các nghe các đồng chí Văn phòng điều phối vệ sinh An toàn thực phẩm và Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện phổ biến các kiến thức về thực phẩm, các điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản; thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thuỷ sản; cách nhận diện mối nguy về ATTP; quy định giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản; các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm nông sản và kiến thức về trồng trọt, bảo vệ môi trường cho khu dân cư tham gia xây dựng mô hình “ Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn”; hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng; các biện pháp canh tác và tuân thủ thời gian cách ly để bảo đảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt quá quy định, nhằm hướng đến một nền nông nghiệp sạch, bền vững.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà sản xuất và cộng đồng dân cư; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ các cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường góp phần thực hiện  có hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao ở xã Phú Nhuận.

Tin và ảnh: Như Hoa