Tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản năm 2014 tại huyện Như Thanh

Ngày 27/5 BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thanh hoá tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản năm 2014 tại huyện Như Thanh cho các đồng chí trong ban chỉ đạo NTM của huyện và trưởng thôn, bản tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của 3 huyện Như Thanh, Như Xuân và Thường Xuân.

Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo văn phòng điều phối NTM của tỉnh, đ/c Lê Văn Hùng- PBTHU,CTUBND huyện, các đồng chí lãnh đạo 2 huyện Như Xuân và Thường Xuân.

Tại lớp tập huấn các học viên được tiếp thu các chuyên đề như: Như một số nội dung về xây dựng NTM ở Thanh Hoá gồm 2 phần: chủ trương, chính sách về xây dựng NTM, cách làm, kết quả và xây dựng thôn bản nông thôn mới ỏ Thanh Hoá.Hướng dẫn lập kế hoạch xây dựng thôn bản nông thôn mới.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các học viên nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong chương trình xây dựng nông thôn mới và nghiệp vụ về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở địa phương mình.

Thuỳ Dung- Như Hoa

Đài TH-TH