Mậu Lâm tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2014

Vụ hè thu năm 2014 xã Mậu Lâm gieo cấy 422ha. Ðến nay diện tích lúa mùa của Mậu Lâm đang sinh trưởng và phát triển tốt đồng đều trên tất cả các trà, giống lúa.

Tuy nhiên, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh vằn lá làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của lúa. Trước thực trạng đó, xã đã thành lập ban chỉ  đạo do đồng chí Chủ tịch làm trưởng ban,  gửi công văn khẩn, yêu cầu 17 thôn trong xã đồng loạt tổ chức phun phòng trừ sâu bệnh cho toàn bộ diện tích lúa theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Lê Hữu Hoà, chủ  tich xã  Mậu Lâm cho biết: Thời gian qua các thôn trong xã đã làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, tuy nhiên do diễn biến bất thường của thời tiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh gây hại phát sinh mạnh. Sâu non lứa 6 bắt đầu xuất hiện từ 14 – 17/8 trên tất cả các trà lúa hè thu với mật độ cao và có khả năng gây hại trên diện rộng. Do vậy, trong thời điểm này Mậu Lâm xác định việc tổ chức phun phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả, quyết tâm không để sâu bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa mùa là nhiệm vụ cấp bách. Theo đó, Mậu Lâm yêu cầu các thôn khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đồng thời tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phun thuốc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Các thôn tạm dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo phun thuốc phòng trừ sâu bệnh theo sự chỉ đạo của UBND xã. Với chủ trương đó, trong 3 ngày  từ ngày 17 đến 19 các đồng chí trong ban chỉ  đạo phụ trách 17 thôn đã trực tiếp đi cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc phun phòng trừ sâu bệnh.

Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa tại Xã Mậu Lâm (Ảnh NTV)

Nắm bắt được những diễn biến phức tạp của sâu bệnh, thời gian qua Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Mậu Lâm đã đi thăm đồng, kiểm tra tình hình diễn biến sâu bệnh. Ông Tâm, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Hiện tại 422ha lúa hè thu cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, bắt đầu chuyển sang làm đòng. Tuy nhiên mật độ sâu cuốn lá nhỏ, sâu vằn  xuất  hiện. Do vậy, chủ trương của xã là phun phòng trừ sâu bệnh cho 100% diện tích lúa mùa để tránh thiệt hại do sâu bệnh gây ra. HTX đã chủ động cung cung ứng tất cả số thuốc cho 17 thôn đồng loạt ra quân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. các loại thuốc được khuyến cáo dùng như: Takumi 20WG, Privathon 5SC, Amate 30WG…và phải áp dụng triệt để nguyên tắc bốn đúng trong sử dụng thuốc. Đó là: Đúng loại, đúng liều, đúng lúc và đúng cách. Xã Mậu Lâm xác định, đây là đợt sâu bệnh gây hại có mật độ rất cao, do đó ban chỉ đạo xã tích cực bám sát, theo dõi diễn biến của sâu bệnh để  không làm ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng của lúa vụ mùa năm 2014.

Như Hoa

Đài TT-TH Huyện