Công an huyện Như Thanh: Phát động hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước về “Giữ vững thế trận lòng dân”

Sáng ngày 27/8/2014, Công an huyện Như Thanh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước về “Giữ vững thế trận lòng dân”.

Đồng chí Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham gia lễ phát động

Đồng chí Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND; lãnh đạo một số phòng chức năng công an tỉnh; Các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch uỷ ban MTTQ, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng CBCS Công an huyện dự hội nghị.

Trên cơ sở bám sát các nội dung, tiêu chí thi đua mà kế hoạch phát động của Đảng uỷ - Giám đốc công an tỉnh  đã đề ra trong việc thực hiện ý kiến cuả Chủ tịch nước về: “Giữ vững thế trận lòng dân” đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT của địa phương, Công an huyện Như Thanh đã đề ra các nội dung, hình thức, tiêu chí hết sức cụ thể, sáng tạo nhằm thực hiện có hiệu quả 4 nội dung cơ bản, trọng tâm của công tác là: “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm cho dân tin” và gắn nội dung “Giữ vững thế trận lòng dân” với xây dựng “Thế trận an ninh nhân dân” và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó ở mỗi nội dung, Công an huyện Như Thanh đều có các nội dung hết sức thiết thực như: Thường xuyên coi trọng và lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về các vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT. Trên cơ sở đó tham mưu cho cấp uỷ - chính quyền, ban chỉ đạo ANTT các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT trên địa bàn; Tổ chức tiếp thu ý kiến nhân dân bằng các hình thức như: đặt thùng thư góp ý, thông qua số điện thoại nóng, trực ban tiếp nhận thông tin do nhân dân cung cấp; tăng cường chấn chỉnh lực lượng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ v.v...

Tại lễ phát động, các đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hưởng ứng phong trào thi đua về “Giữ vững thế trận lòng dân”.

Các đội nghiệp vụ, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và Ban công an 17 xã thị trấn đã ký cam kết thi đua thực hiện phong trào thi đua về “Giữ vững thế trận lòng dân”.

Ký cam kết thi đua thực hiện phong trào thi đua về “Giữ vững thế trận lòng dân”

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ phát động đồng chí Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện Như Thanh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về “Giữ vững thế trận lòng dân”.Đ/c cũng khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Giữ vững thế trận lòng dân” đối với việc xây dựng thế trận ANTT vững chắc nói chung, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nói riêng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an huyện Như Thanh cũng như lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn cần nghiêm túc, nắm vững và nhận thức đúng đắn đầy đủ về nội dung phong trào thi đua này. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các nội dung nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, từng lực lượng.

Trong đó Công an huyện cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền, biện pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tăng cường công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện và đấu tranh, xử lý tốt các vấn đề về ANTT như đấu tranh triệt xoá các băng ổ nhóm tội phạm hình sự, hoạt động có tổ chức sử dụng hung khí, vũ khí để gây án, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm cờ bạc, tín dụng đen… đảm bảo tốt an ninh nông thôn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Đồng thời tập trung chấn chỉnh lễ tiết tác phong làm việc, tinh thần và chất lượng phục vụ nhân dân của CBCS, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an; Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện cũng cần phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của quần chúng nhân dân có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Đồng chí Phó Bí thư yêu cầu, trước mắt các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cần chỉ đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Chỉ đạo Ban Công an tham mưu để thực hiện tốt kế hoạch “Giữ vững thế trận lòng dân” trên địa bàn./.

Minh Quang - CA huyện