Thanh Tân tập trung chăm sóc mía Niên vụ 2014 – 2015

Xã Thanh Tân có 830,7ha mía. Các giống mía có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với đất đai của vùng như : ROC10, ROC16, Roc23....

Để cây mía phát triển tốt, đạt năng suất và chữ lượng đường cao, hiện nay xã Thanh Tân đang tập trung chỉ đạo các thôn tiếp tục làm vệ sinh bờ ruộng, bóc lá mía; làm đ­ường giao thông. Ngoài ra, xã chỉ đạo các thôn, các hộ trồng mía thường xuyên thăm đồng phát hiện rệp, sâu bệnh hại mía, để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Mía đường tại xã Thanh Tân

Với sự chủ động từ phía chính quyền địa phương, trong việc tuyên truyền cho người dân thực hiện việc triển khai trồng và chăm sóc mía theo kịp thời vụ, cũng như bản thân người nông dân đã quan tâm tới việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất sâu bệnh gây hại, vụ ép 2014 – 2015, năng suất mía ước đạt 60 tấn/ha trở lên ./.

Thùy Dung - Như Hoa

Đài TT-TH huyện