NÔNG THÔN MỚI - SỨC SỐNG MỚI TRÊN ĐẤT XUÂN DU

Về Xuân Du những ngày đầu năm 2015, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi, tự hào trên nét mặt của mỗi người dân khi đón nhận Quyết định số 4730/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa công nhận xã Xuân Du “Đạt chuẩn nông thôn mới” vào ngày 27/12/2014. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với bao khó khăn, có lúc, có việc tưởng chừng dang dở, song Đảng bộ, nhân dân trong xã đã dồn tâm sức để hoàn thành các tiêu chí, với mục tiêu nông thôn mới sẽ đem đến sức sống mới cho người dân nơi đây

Về Xuân Du những ngày đầu năm 2015, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi, tự hào trên nét mặt của mỗi người dân khi đón nhận Quyết định số 4730/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa công nhận xã Xuân Du “Đạt chuẩn nông thôn mới” vào ngày 27/12/2014. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với bao khó khăn, có lúc, có việc tưởng chừng dang dở, song Đảng bộ, nhân dân trong xã đã dồn tâm sức để hoàn thành các tiêu chí, với mục tiêu nông thôn mới sẽ đem đến sức sống mới cho người dân nơi đây