Lễ mở thầu xây dựng mới trạm y tế xã Hải Long.

(NTO) Vào lúc 9 giờ, ngày 26/4/2016, UBND huyện đã tổ chức mở thầu, gói thầu xây dựng mới Trạm y tế xã Hải Long.

Dự có các đồng chí  đại diện lãnh đạo các phòng kinh tế hạ tầng, Y tế; Tài chính, Tư pháp; xã Hải Long, Công ty cổ phần xây dựng Vacic cùng đại diện của 3 công ty tham gia đấu thầu gồm: Công ty TNHH  Nam Dương; Công ty TNHH Dũng Tuấn; Công ty NTHH 1 thanh viên 172.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh NTV

Công trình  Trạm y tế xây dựng mới với diện tích xây dựng  208,8m2, tổng diện tích sàn 474m 2. Công trình có quy mô 2 tầng. địa điểm xây dựng thôn Đồng Long xã Hải Long thuộc công trình dân dụng cấp 3. Tổng mức đầu tư 2.656.567.276 đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện. Thời gian thực hiện không quá 1 năm kể từ ngày khởi công xây dựng.

 Tại lễ mở thầu, Công ty TNHH một thành viên 172 đã đưa ra giá dự thầu là 2.413.893.000 đồng, thời gian thi công 6 tháng;  Công ty TNHH Nam Dương đưa ra giá dự thầu là 2.419.335.000 đồng, thời gian thi công là 6 tháng và công ty TNHH Dũng Tuấn đưa ra giá dự thầu là 2.390.104.000 đồng , cả 3 nhà thầu đều dự kiến thời gian xây dựng hoàn thành công trình  trong 6 tháng.

 Lễ mở thầu đã được tổ chức theo đúng quy trình thủ tục của luật đấu thầu, sau  ngày chấm xét thầu, đơn vị nào trúng thầu sẽ tiến hành thi công công trình.

Quốc Thịnh