HỘI LHPN XÃ XUÂN DU RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và cụ thể hóa Hướng dẫn số 242 /HD-BTV ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, công văn số 160/BTV-TG ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Như thanh về việc tăng cường triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Ngày 25 tháng 8 năm 2019 Hội LHPN xã Xuân du tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu di tích Đền Phủ Na và sáo cỏ trồng hoa ven đường tại đoạn đường 506 đi qua khu vực thôn 2 thôn 3. Tham gia hưởng ứng phong trào có gần 300 Hội viên phụ nữ đến từ 13 chi hôi trong troàn xã.

Hình ảnh hội viên, phụ nữ xã Xuân du dọn vệ sinh môi trường

Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, môi trường. Làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường Xanh- sạch – đẹp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 

Nguyễn Thị Hồng - CT LHPN xã Xuân Du