Thu hồi đất để thực hiện dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chưa Bái Đền, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh Thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ

Hồ Bái Đền thuộc địa phận xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá được xây dựng từ năm 1974.

Tọa độ địa lý: 19027’29” Vĩ độ Bắc, 105036’53” Kinh độ Đông. Theo địa giới hành chính xã Thanh Kỳ có vị trí như sau: Nằm cách Thành phố Thanh Hoá 63 km đường chim bay về phía Tây Nam. Phía Đông giáp xã Nghĩa Lạc, phía Tây giáp xã Phú Sơn, phía Nam giáp xã Nghĩa Lợi, phía Bắc giáp xã Thanh Tân và Hồ Yên Mỹ.

Diện tích lưu vực 7,5 km2. Hệ thống công trình gồm đập đất, 1 cống lấy nước và 1 tràn xả lũ phía vai tả đập đất. Kênh tưới tự chảy lấy nước từ hồ có 1 tuyến với chiều dài trên 1km kênh. 

Danh mục hồ sơ:

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA)

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

3. Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

4. Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

5. Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

6. DRSIP Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội ESMF

7. DRSIP Khung chính sách tái định cư RPF_final_Viet

8. Khung chính sách dân tộc thiểu số EMPF_Final_Viet

9. Phụ lục báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

10. Phụ lục báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)