TIN: HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ họp phiên thường kỳ, nghe và cho ý kiến các nội dung sau:

+ Rà soát, đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên; đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý năm 2020.

+ Thông qua:

 - Đề cương “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Như Thanh, giai đoạn 2021 - 2025”.

- Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                                                                                

Trịnh Việt Đoàn - Chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện uỷ