Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung kỳ họp Thường vụ chuyên đề tháng 3 năm 2021

Ngày 15/3/2011, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kỳ họp Thường vụ chuyên đề cho ý kiến vào dự thảo các đề án "Đề án nâng cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025"; "Đề án kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025" và đề cương "Đề án xây dựng phát triển thị trấn Bến Sung giai đoạn 2021-2030"

Nội dung kết luận số 218-TB/HU cụ thể được đăng tải tại mục Văn bản của huyện.

Đường Link: Kết luận số 218-TB/HU

 

Xuân Linh