Công điện về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Như Thanh

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một số huyện trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành trong nước; nhiều ổ dịch mới xuất hiện, số ca mắc mới tăng nhanh hàng ngày và đã xâm nhập vào một số địa phương trong các tỉnh. Trên địa bàn tỉnh ta, đã phát hiện một số ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, nhưng đã nhanh chóng được kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng.

Đến nay, huyện Như Thanh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19, mặc dù vậy, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan trong cộng đồng trên địa bàn huyện, trong đó có các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học, bệnh viện, công ty, nhà máy, … (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị), nhất là các công ty, nhà máy có đông người lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất, tác động tiêu cực, trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện là rất lớn.

Thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả một số nội dung sau:

1. Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các địa phương, cơ quan, đơn vị; Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn thể Nhân dân, tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ngành Y tế và Huyện ủy, UBND huyện.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các Công điện của Chủ tịch UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại Công điện số: 13/CĐ-UBND ngày 19/5/2021; Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 21/5/2021; Công văn số 901/BCĐ-PCD ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện về việc triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh đã có ca bệnh trong cộng đồng tại tỉnh. Thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, triệt để và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của Nhân dân, đến hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Việc giám sát, quản lý người trong huyện đi đến các huyện trong tỉnh Thanh Hóa mắc bệnh Covid-19, các tỉnh, thành và người từ các huyện trong tỉnh Thanh Hóa có người mắc bệnh Covid-19, các tỉnh, thành khác trở về huyện Như Thanh, yêu cầu tổ chức thực hiện như sau:

- Tiếp tục rà soát triệt để, thống kê, báo cáo tất cả những người địa phương đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân…, ở các huyện trong tỉnh Thanh Hóa có người mắc bệnh Covid-19, các tỉnh, thành khác và ở nước ngoài theo Công văn số 901/BCĐ-PCD ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Như Thanh. Đảm bảo chủ động, giám sát, theo dõi từ xa để tất cả những người ở các huyện trong tỉnh Thanh Hóa có người mắc bệnh Covid-19, các tỉnh, thành khác khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định ngay sau khi trở về địa phương.

- Tất cả những người đến, trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (kể cả không liên quan đến các ổ dịch) phải thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày dưới sự kiểm soát, giám sát của Tổ giám sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế. Tất cả những người có liên quan đến các ổ dịch, địa điểm, mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế phải được cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định.

- Khuyến cáo và đề nghị tất cả những người đến và trở về địa phương từ các tỉnh, thành khác (kể cả không liên quan tới các ổ dịch) phải thực hiện ngay việc khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian tối thiểu 02 ngày, kể từ ngày trở về địa phương; tự rà soát lịch trình đi lại, sinh hoạt của mình, nếu có liên quan đến các thời điểm, mốc dịch tễ, phương tiện di chuyển… theo thông báo của Bộ Y tế, phải liên hệ ngay với Trạm Y tế cấp xã khai báo y tế bổ sung để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Đối với những người đi lại, học tập, công tác, khám chữa bệnh, thăm thân… đến các huyện trong tỉnh Thanh Hóa có người mắc bệnh Covid-19 và các tỉnh, thành có dịch khác, yêu cầu: Khi đi phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú; người đi phải có kế hoạch, lịch trình, thời gian công tác, làm việc, điểm đi, đến cụ thể; thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thực hiện khai báo y tế tại các điểm đi, đến và ngay sau khi trở về cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu không đi đến các điểm, mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế thì có thể không cần áp dụng biện pháp cách ly, nhưng phải tự theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất khi có các biểu hiện của bệnh đường hô hấp như: ho, sốt, tức ngực, khó thở…

- Đối với cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch phải thực hiện nghiêm các trang thiết bị phòng hộ theo quy định và không phải thực hiện các biện pháp cách ly nếu thực hiện nghiêm túc (trừ các trường hợp đặc biệt theo chỉ định của cơ quan y tế).

- Người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nêu trên trong cơ quan, đơn vị, phạm vi quản lý.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện phối hợp với đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra, rà soát, nắm chắc các thông tin về người và các phương tiện vận tải hành khách ra vào huyện, phục vụ điều tra truy vết nhanh các đối tượng có nguy cơ, đảm bảo tất cả các phương tiện thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện các đối tượng, yếu tố nguy cơ và thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện và các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Công an huyện xử lý nghiêm những trường hợp khai báo gian dối, không trung thực cần tham mưu xử lý kịp thời.

4. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các công ty, nhà máy, bệnh viện, trường học, bến xe, cơ quan hành chính…) phải có kế hoạch, phương án phòng, chống dịch khả thi, thường xuyên cập nhật phù hợp với diễn biến tình hình dịch; chủ động đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị… cần thiết cho công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

 - Tổ chức tự đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các công ty, nhà máy,… phải thường xuyên tự đánh giá mức độ an toàn theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; thường xuyên và định kỳ (tối thiểu hàng tuần) rà soát, khắc phục các tiêu chí chưa đạt.

- Bố trí đủ các điều kiện và chủ động phối hợp với Trạm Y tế cấp xã để báo cáo Trung tâm y tế huyện tổ chức thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên, làm xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người lao động, nhất là các nhóm có nguy cơ cao tại cơ quan, đơn vị.

- Thành lập các Tổ tự quản Covid-19 của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện các biện pháp phát hiện, hạn chế nguy cơ lây nhiễm và phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và  những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…) thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày trước khi đến và rời nơi làm việc.

- Tất cả các cơ quan, đơn vị phải nắm vững danh sách và thường xuyên cập nhật số điện thoại, nơi cư trú của từng người lao động trong đơn vị, của công dân đến giao dịch để phối hợp với các địa phương trong việc truy vết, cách ly khi có dịch xảy ra.

5. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các trạm y tế kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở địa phương và tham mưu kịp thời cho BCĐ phòng chống dịch của xã, thị trấn về các trường hợp trở về từ vùng dịch, điểm dịch, ổ dịch để có hướng xử lý kịp thời; tiến hành phun tiêu độc, khử trùng tại công ty Akalia Việt Nam, tại thôn Hải Xuân, xã Hải Long; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cán bộ, người lao động trong công ty theo quy định và toàn bộ người có biểu hiện ho, sốt, có nguy cơ dịch bệnh. Thông báo cho các địa phương, thành viên BCĐ phòng chống dịch cấp huyện danh sách cụ thể về các trường hợp cán bộ, người lao động bị sốt, ho được phát hiện tại công ty, để địa phương thực hiện cách ly tại nhà.

6. Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh tăng cường công tác khám chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ thông tin người đến khám bệnh, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

7. Trung tâm Văn hóa TT, TT & DL huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên dùng xe lưu động để tuyên truyền đến người dân trên địa bàn được biết và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, an toàn nhất.

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phương án điều động lực lượng tham gia phục vụ tại khu vực cách ly của huyện. Thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng thiếu cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ trong khu vực cách ly tập trung.

9. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình biến động dân cư, phát hiện sớm những người về địa phương từ tỉnh ngoài; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch trên địa bàn.

10. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế huyện tiến hành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, các nhân trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Phú Nhuận, Trạm Y tế xã Phú Nhuận do lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

11. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nghiêm túc công tác phòng chống dịch trên địa bàn phụ trách; các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn, phải thực hiện nghiêm các biện pháp rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn giữa các khách hàng. Yêu cầu các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Các cơ sở dịch vụ phải lưu giữ danh sách, biển số xe, ngày, giờ dừng nghỉ, điện thoại liên lạc của phương tiện đã dừng, nghỉ và lưu trữ tối thiểu 21 ngày để phục vụ điều tra, truy vết các đối tượng có nguy cơ khi cần thiết. Tiếp tục chỉ đạo thành lập các tổ tự quản, tổ giám sát ở thôn, bản, khu phố, báo cáo danh sách thành viên tổ tự quản và số điện thoại của đồng chí tổ trưởng về UBND huyện qua Phòng Y tế.

12. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý nghiêm việc thực hiện không nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được phân công phụ trách. Báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện hằng ngày vào hồi 10 giờ 00 phút và 16 giờ 00 phút (qua phòng Y tế) để tổng hợp báo cáo. Trường hợp khẩn cấp phải báo cáo ngay và trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện để chỉ đạo kịp thời.

Tổ giám sát phòng chống dịch huyện theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021, thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, công ty trong công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện này

Xuân Linh