Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

Ngày 23/3/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong Quý II năm 2021. Thay mặt UBND huyện, đồng chí Đặng Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm như sau

I. PHẦN CHỈ ĐẠO CHUNG.

Quý II năm 2021 là Quý quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tạo đà cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2021. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, trung tâm, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm Quý II năm 2021; thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và UBND huyện đề ra; nêu cao quyết tâm, tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đề ra; nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ công việc và thủ tục liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp và người dân; tập trung hoàn thành các đề án, kế hoạch, chương trình… đã được UBND huyện ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 về việc ban hành chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Như Thanh.

II. PHẦN CHỈ ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

1. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021; tập trung chỉ đạo công tác gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ Thu Mùa 2021; Quyết liệt trong chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm, không để lây ra diện rộng. Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo, thẩm định các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2021. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021.

Tăng cường tham mưu thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến 2025, định hướng đến 2030; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi đảm bảo đúng tiến độ. Tham mưu kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp năm 2021; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình trước mùa mưa, lũ theo kế hoạch, xây dựng, triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 để tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Phòng Y tế

Tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống các dịch bệnh khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp từ nước ngoài, các tỉnh, thành phố trở về địa phương, không chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo Thị trấn Bến sung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí xã đạt an toàn thực phẩm. Tham mưu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thôn xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường đảm bảo tiến độ.

3. Phòng Kinh tế & Hạ tầng

Nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đang triển khai. Tham mưu cho UBND huyện hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã cho 13 xã trên địa bàn. Xây dựng đề án phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Như Thanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đồ án quy hoạch vùng huyện Như Thanh.

4. Phòng Tài nguyên & Môi trường

Tăng cường thực hiện công tác GPMB, trọng tâm là các dự án liên quan đến khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn Sun Group. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Đề án, Kế hoạch BVMT của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2021. Tăng cường bám sát địa bàn, can thiệp kịp thời các hành vi mua bán đất bất hợp pháp.

5. Phòng Tài chính & Kế hoạch

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển doanh nghiệp, bồi dưỡng doanh nhân năm 2021, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Xây dựng dự thảo Đề án xây dựng phát triển thị trấn Bến Sung giai đoạn 2021-2030.     

6. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Xây dựng báo cáo tình hình cơ sở vật chất trường học của Ngành Giáo dục & Đào tạo và thực trạng cơ sở vật chất cần đầu tư, bổ sung giai đoạn 2021-2025, để vận động, kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2020-2021. Xây dựng phương án tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 đối với lớp 1, 2, 6. Hoàn thiện các Đề án về GD&ĐT đã được giao trong đầu quý II/2021.

7. Phòng Văn hóa & Thông tin

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, đặc biệt là bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đưa vào vận hành phòng họp trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị huyện và phòng họp tầng II huyện ủy; Phòng họp không giấy tờ tại phòng họp tầng II UBND huyện và phòng họp Huyện ủy. Chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, chỉ đạo phát động, kiểm tra, đôn đốc xây dựng thôn, xã Nông thôn mới. Tham mưu đẩy nhanh tiến độ các dự án xã hội hóa xây dựng di tích, Đền, Phủ trên địa bàn.

8. Trung tâm Văn hóa, TT, TT & DL

Thường xuyên cập nhật thông tin, viết bài, đưa tin kịp thời, tăng cường thời lượng và tần xuất phát sóng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tham mưu tổ chức tốt các hội thao, hội diễn cấp huyện và tham gia cấp tỉnh.

9. Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người dân miền núi, người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện điều tra lao động trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của tỉnh. Tham mưu chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

10. Phòng Nội vụ

Tiếp tục thực hiện tốt các bước quy trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu ban hành phương án tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện đối với viên chức công tác đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã; Kế hoạch tiếp nhận công chức Tài chính - Kế toán xã sang viên chức Kế toán ngành Giáo dục & Đào tạo.

Tham mưu xây dựng kế hoạch điều động công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn về công tác tại phòng Tài nguyên & Môi trường huyện để tham gia vào Hội đồng GPMB huyện; Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư huyện; Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện theo chỉ tiêu biên chế đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2021

11. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tình hình mua bán đất đai trên địa bàn. Chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và tổ chức thực hành huấn luyện cho cơ quan Ban CHQS huyện, lực lượng Dân quân tự vệ. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ các vụ việc, vụ án; giải quyết nhanh các vụ án điểm, đưa ra xét xử kịp thời phục vụ yêu cầu giáo dục, phòng ngừa chung.

12. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2021.

Tham mưu ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.

13. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục, thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện trong triển khai các hoạt động, chương trình để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý II năm 2021.

14. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nguồn nước thủy lợi một cách khoa học, tiết kiệm phục vụ sản xuất nông nghiệp; khẩn trương hoàn thành việc thanh toán tiền nợ trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các bước chuẩn bị quy trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn rà soát lại, bổ sung các thủ tục hồ sơ, loại văn bản đã ban hành trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp từ nước ngoài, các tỉnh, thành phố về địa phương; không chủ quan, lơ là.

Tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ gia đình xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp để kịp thời tham mưu biện pháp giải quyết. Các xã, thị trấn thành lập tổ công tác quản lý về công tác xây dựng, sử dụng đất sai mục đích, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ công tác.

Tiếp tục thực hiện công tác đăng ký, thực hiện các bước trong công tác bồi thường, thành lập Hội đồng GPMB. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân hiểu và thực hiện tốt Công văn số 414/UBND-TNMT ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc khuyến cáo hiện tượng sốt giá và bong bóng bất động sản trong và ngoài khu vực quy hoạch dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi cao cấp Bến En.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 để các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND&UBND huyện chậm nhất ngày 18/4/2021 để tổng hợp báo cáo./.

Xuân Linh