Hội đồng Nhân dân huyện

Trụ sở: TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NHƯ THANH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2. Bà Quách Thị Oanh, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

II. CÁC BAN HĐND HUYỆN NHƯ THANH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1.1 Ông Lê Văn Cường, Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban

1.2. Ông Trương Thành Nam, Phó Trưởng ban

2. BAN PHÁP CHẾ

2.1. Ông Hàn Văn Quảng, Thưởng vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban

2.2. Ông Nguyễn Xuân Hảo, Phó Trưởng ban

III. ĐẠI BIỂU HUYỆN NHƯ THANH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên                          Ngày, tháng, năm sinh Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác
1 Ông Đinh Xuân Hướng 08/4/1970 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
2 Bà Quách Thị Oanh 13/5/1973 Phó Chủ tịch HĐND huyện
3 Ông Lê Văn Cường 06/6/1977 Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
4 Ông Hàn Văn Quảng 11/5/1968 Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
5 Ông Đặng Tiến Dũng 08/5/1970 Chủ tịch UBND huyện
6  Ông Lê Văn Quý 11/12/1982 Chủ tịch UBND xã Cán Khê
7 Ông Lương Văn Phương 27/02/1984 Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện
8  Ông Nguyễn Huy Hoàng 06/10/1967 Chủ tich Hội Nông dân huyện 
9 Ông Nguyễn Ngọc Lương 08/01/1973 Bí thư Đảng ủy xã Xuân Du
10 Bà Lê Thị Giang 29/4/1978 Chủ tịch HLHPN huyện 
11 Ông Nguyễn Xuân Hảo 10/5/1969 Phó Trưởng ban pháp chế, HĐND huyện
12 Ông Lê Văn Quang 21/5/1969 Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện
13 Ông Bùi Anh Sơn 20/01/1988 Bí thư Đoàn xã Phượng Nghi
14 Bà Bùi Thị Hải 14/6/1985 Chủ tịch UBMTTQ xã Mậu Lâm
15 Bà Lê Thúy Lan 25/10/1975 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
16 Ông Phạm Văn Trường 05/8/1982 Chính trị viên phó, Ban chỉ huy quân sự huyện 
17 Ông Nguyễn Huy Duân 15/8/1969 Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận
18 Ông Hàn Văn Huyên 02/9/1975 Phó Chủ tịch UBND huyện
19 Ông Trần Văn Khoa 10/02/1970 Ban hành giáo, Thôn Eo Son, xã Phú Nhuận 
20 Ông Nguyễn Viết Sơn 17/7/1971 Bí thư Đảng ủy xã Hải Long
21 Ông Nguyễn Văn Thu 12/12/1976 Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Xuân Khang
22 Ông Nguyễn Xuân Hòa 07/10/1972 Bí thư Đảng ủy Thị trấn Bến Sung
23 Ông Trương Thành Nam 06/3/1973 Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phó Ban Kinh tế HĐND huyện
24 Ông Lưu Đình Thực 10/9/1968 Bí thư Đảng ủy xã Yên Thọ
25 Bà Lê Thị  Xuân Quỳnh 30/3/1994 Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện
26 Ông Lê Văn Nghĩa 20/12/1983 Bí thư Huyện đoàn 
27 Bà Vi Thị Tình 04/6/1985 Chủ tịch HLHPN xã Xuân Thái
28 Ông Nguyễn Hữu Sang 04/10/1970 Chủ tịch UBND xã Xuân Phúc
29 Bà Mai Thị Hà 13/7/1971 Chánh Văn phòng Huyện ủy 
30 Bà Bùi Thị Thảo 10/02/1990 Nhân viên nuôi dưỡng, Trường Mầm non Xuân Phúc
31 Ông Lê Xuân Chinh 10/6/1975 Chủ tịch UBND xã Yên Lạc
32 Ông Vũ Quang Huy 19/5/1969 Giám đốc Công ty vận tải xây dựng Huy Hoàng
33 Ông Cao Văn Lương 08/9/1968 Bí thư Đảng ủy xã Thanh Kỳ
34 Ông Trần Hùng Vương 01/3/1975 Trưởng Công an huyện
35 Bà Lê Thị Nhung 28/8/1983 Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Tân