Từ hôm nay, chuẩn bị gì để nhận tiền hỗ trợ gói 38.000 tỷ đồng?

Từ hôm nay (1/10), gói 38.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 116/NQ-CP bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội VN khuyến nghị người lao động chuẩn bị một số thủ tục để có thể tiếp nhận hỗ trợ.

Bước chuẩn bị giúp người lao động có thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp để cùng rà soát, đối chiếu với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội, giúp xác định đúng mức hỗ trợ.

Từ hôm nay, chuẩn bị gì để nhận tiền hỗ trợ gói 38.000 tỷ đồng? - 1