Lễ ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ngày 08/5/2022, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi toàn quốc. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đồng chỉ trì tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu huyện Như Thanh có: đồng chí Lê Ngọc Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện Như Thanh, nhân viên đại lý thu và các cộng tác viên tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 2 hình thức: trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH các quận, huyện và truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy trên phạm vi toàn quốc.

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Lễ ra quân năm nay tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời, việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần;….

Lễ ra quân lần này thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân; truyền thông, vận động trực tiếp đối với nhóm người lao động là nông dân và lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn, vận động người lao động không nhận BHXH một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện (khi có điệu kiện) để đảm bảo quyền lợi an sinh cho người lao động.

Mục tiêu: phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định vai trò của ngành Bưu điện trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả, trong những năm qua Bưu điện Việt Nam đã phát triển được gần 1 triệu người tham gia mới BHXH tự nguyện và gần 6 triệu người tham gia BHYT hộ gia đình trên toàn quốc. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu phát động Lễ ra quân, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống Nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta. Do đó, đề nghị, BHXH các tỉnh, thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho Nhân dân, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Ngay sau Lễ phát động trực tuyến, đội truyền thông lưu động huyện Như Thanh gần 30 xe máy và ô tô có gắn loa phát thanh và các thông điệp truyền thông để tuyên truyền và cổ động về chế độ, chính sách BHXH, lợi ích của BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình qua một số xã và thị trấn trong huyện, nhằm khuyến khích, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Đoàn Dũng