Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới đợt I năm 2022

Sáng ngày 19/05/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt I năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Nhung, Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Dân vận Huyện ủy; cán bộ giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 50 học viên đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trong thời gian 10 ngày (từ 19/5 đến 01/6/2022) 50 học viên được học tập, nghiên cứu chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được nghe cac đồng chí Lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình địa phương trong huyện, trong tỉnh và cả nước. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Lê Thị Nhung, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp cùng Ban cán sự lớp làm tốt công tác quản lý lớp học, duy trì thời gian, quân số học tập. Đồng chí cũng yêu cầu học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học đề ra.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đảng viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống; qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin và ảnh: Như Hoa