Hoàn thành Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp.

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy; BCH Huyện đoàn Như Thanh đã hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức hội nghị tập huấn về công tác Đại hội, tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy ban hành công văn số 232 của Huyện ủy “Về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027”, chỉ đạo cấp ủy của 29 tổ chức cơ sở Đảng có tổ chức Đoàn trong toàn huyện nghiêm túc triển khai chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tiến hành các bước quy trình, tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch xây dựng.

BCH Huyện đoàn Như Thanh lựa chọn đơn vị đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mậu Lâm là đơn vị tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm và tổ chức Đại hội đại trà trong toàn huyện, chương trình Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở 29 đơn vị cơ sở đoàn trong toàn huyện, Đại hội diễn ra từ ngày 12/01/2022 và hoàn thành chương trình Đại hội cấp cơ sở vào ngày 06/5/2022, kết quả như sau: 5 đơn vị khối trường học tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ năm học; 14 đơn vị khối xã, thị trấn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; 10 đơn vị khối cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024. Có 18 đơn vị tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, chiếm 62%; Có 19 cơ sở Đoàn khối xã, thị trấn, trường học tổ chức Đại hội Đại biểu; 10 cơ sở Đoàn khối cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang tổ chức Đại hội Đoàn viên. Đại hội đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung đề ra (Đối với cơ sở Đoàn khối trường học, sau khi tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu thực hiện thêm 02 nội dung là: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên). Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, quý báu trong việc xây dựng tổ chức Đoàn. Về công tác nhân sự, 100% Đại hội các đơn vị đã thống nhất với đề cử của BCH khóa cũ đã xây dựng, không có ứng cử và đề cử thêm. 100% cán bộ chủ chốt đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết trong toàn Đoàn, Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ huyện nhà, là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ tham gia xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin và ảnh: Quốc Thịnh